Produkty
{{product.title}} {{(product.price | customCurrency)}}
Kategorie
{{(basket.prices.totalPrice | customCurrency)}}{{getBasketItemCount(basket.items)}}
{{basketItem.product.title}}
{{basketItem.quantity}}x {{basketItem.product.title}}
{{ $index > 0 ? ', ' : '' }}{{ isColorParameter(parameter) ? getColorText(parameter) : '' }}{{ !isColorParameter(parameter) ? parameter : '' }}
{{(getProductPrice(basketItem) | customCurrency)}}
{{additiveServiceWithPrice.name}}
{{(additiveServiceWithPrice.price | customCurrency)}}
{{basket.coupon.name}}
-{{(basket.prices.totalDiscountPrice | customCurrency)}}

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále jen prohlášení):

Prodávajícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí obchodní společnost graseko, s.r.o. se sídlem Blanická 217/86, 724 00 Ostrava-Stará Bělá, IČ: 25840371, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 21025 a touto společností provozovaný internetový obchod www.garden-shop.cz. Prodávající je registrován jako správce osobních údajů v registru vedeném Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00035740. Detaily registrace jsou přístupné zde.

Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu www.garden-shop.cz.


PREAMBULE

Nákupy na www.garden-shop.cz se neobejdou bez sdílení některých osobních dat. I my jsme zákazníci a ani nám není jedno, jak je s našimi osobními údaji nakládáno, a proto ochraně Vašich osobních údajů věnujeme maximální pozornost:

1. Prodávající tímto prohlašuje, že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., tj. v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů.

2. Zdrojem osobních údajů je kupující. Osobní údaje o kupujícím jsou s jeho prokazatelným souhlasem shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze a to výhradně za účelem:

  • plnění smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím
  • nabízení obchodu nebo služeb subjektům údajů

Rozsah spravovaných údajů zcela odpovídá registračnímu formuláři a nejsou zde spravovány žádné citlivé údaje.

3. Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu (externí přepravní společnosti).

4. Vyplněním registračního formuláře a jeho odesláním, resp. vyplněním osobních údajů v rámci internetového obchoduwww.garden-shop.cz, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a zpracovávání osobních údajů o kupujícím na dobu neurčitou. Kupující má právo na vymazání nebo změnu ve struktuře osobních údajů, a to kdykoliv o to písemně požádá na gardenshop@gardenshop.cz.

Prodávající vždy postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Veškeré údaje, které jste nám předali např. při registraci nebo telefonickém objednání zboží, jsou archivovány tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití a jsou používány jen k takovým účelům, ke kterým jste nám dali svůj souhlas.

Moderní eshop od  Webmiumeshop